Jdi na obsah Jdi na menu

Implementace Krajského akčního plánu

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 078/0017823

realizace projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023

Cílem projektu je posílení kvality školy v oblasti polytechnického vzdělávání a využívání moderních a atraktivních metod výuky.