Jdi na obsah Jdi na menu

Absolutorium

Organizace a hodnocení absolutoria

Organizace a hodnocení absolutoria se řídí platnou legislativou (viz východiska).

Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání a odevzdání absolventské práce předepsané formě a v termínu určeném ředitelkou školy.

 

Absolutorium se skládá:

  • ze zkoušky z odborných předmětů, PZL (Preventivní zubní lékařství) a PAR (Parodontologie)
  • zkoušky z cizího jazyka
  • obhajoby absolventské práce

 

Organizace absolutoria:

Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta

Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu nejméně 5ti po sobě následujících pracovních dnů.

Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka, obhajobu absolventské práce trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut, pokud je její součástí virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut. Zkouška z odborných předmětů a zkouška z cizího jazyka trvají každá  20 minut.

 

Hodnocení absolutoria:

Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

1 – výborně
2 – velmi dobře
3 – dobře
4 – nevyhověl/a