Jdi na obsah Jdi na menu

školné

Platba školného pro studenty VOŠ

č.ú. 18733341/5500

V.S. 99

poznámka: jméno studenta

 

 

Studenti vyšší odborné školy platí školné ve výši 3000 Kč za rok.

Platba je rozdělena na zimní a letní období tzn. 1500 Kč za jedno období.

 

Školné za zimní období musí být uhrazeno nejdéle do 15. října a za letní období nejdéle do 15. února daného školního roku.

 

Platba SRPŠ pro VOŠ

Každý rok studenti platí 300 Kč

Č.Ú :  123-8358090297/0100

Do poznámky: jméno a ročník