Jdi na obsah Jdi na menu

 

Otevírané obory 2022/2023    

Asistent zubního technika - přihlášku podává uchazeč do 1. 3. 2022

Jednotná přijímací zkouška, školní přijímací zkouška, případně rozhovor s cizinci ověřující znalost českého jazyka se v 1. kole konají dne: 12. 4. 2022 (první termín) a 13. 4. 2022 (druhý termín).

Náhradní termín: 10. 5. 2022 (první termín) a 11. 5. 2022 (druhý termín).

Zápisový lístek potvrzuje uchazeč o studium do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Kritéria_AZT.doc

Náklady na studium AZT.doc

Diplomovaná dentální hygienistka - přihlášku podává uchazeč do 31. 5. 2022.

1. kolo přijímacího řízení 20.6.2022.

2. kolo přijímacího řízení 15.9.2022.        

 

Nová učebna  

     Únor 2021 se zapsal pro obor Zubní technik jako měsíc významných změn J. Povedlo se nám pomocí projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 " získat CAD technologii pro 11 žáků. Jednotlivá pracovní místa jsou navržena tak, aby žáci mohli navrhovat v 3D softwaru Exocad jednotlivé zubní náhrady, ihned poté co si naskenují modely. Následně si je mohou nechat vysintrovat či vyfrézovat ve frézovacím centru. První CoCr sintrovaný můstek pro 9 žáků nám přivezl MICRODENT. Navržené zubní náhrady můžeme také, ihned na místě v 3D tiskárně, vytisknout.

Obor AZT a DZT

 

3.jpgp1070432.jpg2.jpgp1070422.jpg4.jpegp1070445.jpg