Jdi na obsah Jdi na menu

 

Diplomovaná dentální hygienistka - přihlášku podává uchazeč do 31. 5. 2022.

1. kolo přijímacího řízení 20.6.2022.

2. kolo přijímacího řízení 29.9.2022. 

Ústecký denT

Dne 6.a 7. června 2022se Ústí nad Labem pořádala soutěž v dentální modelaci Ústecký denT. Naše studentky Martina Branišová a Blanka Benešová obsadily z 28 soutěžích 6. a 7. místo. Celkově v tandemu, v modelaci, dívky obsadily 3. místo. Chtěla bych poděkovat studentkám za vzornou reprezentaci naší školy.

Hana Chalupná

dent-2--1-.jpgdent-2--2-.jpgdent-2--3-.jpg

 

Školení MIKRODENT      

Dne 26. a 27. května 2022 se učitelé oboru zubní technik zúčastnili dvoudenního školení v Turnově ve firmě Mikrodent. Školení bylo orientované na moderní CAD/CAM technologie, zejména na designování můstků, onlejí a estetických fazet v programu Exocad.  Modelování v 3D prostoru bylo zaměřeno na práci s grafickým tabletem a 3D myší.

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Myslivcové, která celé školení zařídila a paní Kapounové, která školení vedla.

4--1-.jpg

2.jpg

5.jpg

4--2-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová učebna  

     Únor 2021 se zapsal pro obor Zubní technik jako měsíc významných změn J. Povedlo se nám pomocí projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 " získat CAD technologii pro 11 žáků. Jednotlivá pracovní místa jsou navržena tak, aby žáci mohli navrhovat v 3D softwaru Exocad jednotlivé zubní náhrady, ihned poté co si naskenují modely. Následně si je mohou nechat vysintrovat či vyfrézovat ve frézovacím centru. První CoCr sintrovaný můstek pro 9 žáků nám přivezl MICRODENT. Navržené zubní náhrady můžeme také, ihned na místě v 3D tiskárně, vytisknout.

Obor AZT a DZT

 

3.jpgp1070432.jpg2.jpgp1070422.jpg4.jpegp1070445.jpg